Contact Us

Uni-Invest Ltd.
H-1184 Budapest
Teleki utca 19-21

 

Telephone:

(+36 1) 210-4393,
(+36 1) 303-2422,
(+36 1) 210-9201,
(+36 1) 299-0018,
(+36 1) 299-0450

 

Fax:

(+36 1) 210 5589

 

E-mail:

kozpont@uni-invest.hu